homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 02
Kí hiệu văn bản CTr-UBND
Ngày ban hành 19/01/2022
Người kí Chu Ngọc Anh
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Chương trình
Lĩnh vực văn bản Kinh tế tổng hợp
Tệp tin đính kèm

CTr-02-2022.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng