homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 06
Kí hiệu văn bản KH-HĐPHPBGDPL
Ngày ban hành 12/05/2021
Người kí Lê Hồng Sơn
Trích yếu Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2009 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tệp tin đính kèm

HDPBGB-06-2021.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng