homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 01
Kí hiệu văn bản QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 05/05/2021
Người kí Chu Ngọc Anh
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Văn hóa – Xã hội
Tệp tin đính kèm

Bcddmgddt-01-2021.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng