homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 04
Kí hiệu văn bản CĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2021
Người kí Chử Xuân Dũng
Trích yếu Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Công điện
Lĩnh vực văn bản Văn hóa – Xã hội
Tệp tin đính kèm

CD-04-2021.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng