homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 76
Kí hiệu văn bản KH-UBND
Ngày ban hành 22/03/2021
Người kí Nguyễn Mạnh Quyền
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản Văn hóa – Xã hội
Tệp tin đính kèm

KH-76-2021.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng