homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 04
Kí hiệu văn bản CTr/TU
Ngày ban hành 17/03/2021
Người kí Vương Đình Huệ
Trích yếu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Chương trình
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tệp tin đính kèm

CTr-04-TU-2021.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng