homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 231
Kí hiệu văn bản KH-UBND
Ngày ban hành 01/12/2020
Người kí Ngô Văn Quý
Trích yếu Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg, ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản Văn hóa – Xã hội
Tệp tin đính kèm

KH-231-2020.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng