homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 5257
Kí hiệu văn bản QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2020
Người kí Nguyễn Văn Sửu
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Kinh tế tổng hợp
Tệp tin đính kèm

QD-5257-2020.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng