homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 243
Kí hiệu văn bản CTr-UBND
Ngày ban hành 26/11/2019
Người kí Nguyễn Doãn Toản
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Chương trình
Lĩnh vực văn bản Kinh tế tổng hợp
Tệp tin đính kèm

CTr-243-2019.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng