homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 103
Kí hiệu văn bản KH-UBND
Ngày ban hành 23/04/2015
Người kí Lê Hồng Sơn
Trích yếu Kế hoạch triển khai đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2015- 2020".
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản Văn hóa – Xã hội
Tệp tin đính kèm

KH_103_2015.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng