Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3124/QĐ-UBND 14/06/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, công chứng, trọng tài thương mại, thừa phát lại, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, hòa giải thương mại, giám định tư pháp thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
182/KH-UBND 14/06/2024 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban thường vụ Thành ủy Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025
Còn hiệu lực
183/KH-UBND 14/06/2024 Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024
Còn hiệu lực
181/KH-UBND 13/06/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-TTr/TU ngày 04/4/2024 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"
Còn hiệu lực
3120/QĐ-UBND 13/06/2024 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại và Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 10127 văn bản / 2026 trang

Trang :