Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
521/UBND-KTN 27/02/2024 Về việc kế hoạch tổ chức các Hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố năm 2024
Còn hiệu lực
1040/QĐ-UBND 26/02/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bải bỏ lĩnh vực đường bộ, đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1039/QĐ-UBND 26/02/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1042/QĐ-UBND 26/02/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
70/KH-UBND 26/02/2024 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố Hà Nội năm 2024
Còn hiệu lực

Tổng số : 9632 văn bản / 1927 trang

Trang :