Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
106/TB-VP 22/03/2023 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
96/KH-UBND 21/03/2023 Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
749/UBND-KGVX 21/03/2023 Về việc chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết
Còn hiệu lực
1643/QĐ-UBND 20/03/2023 Về việc ban hành Quy chế quản lý, vân hành và sử dụng Hệ thống Thư điện tử Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
93/KH-UBND 20/03/2023 Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2023
Còn hiệu lực

Tổng số : 8284 văn bản / 1657 trang

Trang :