Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
317/KH-UBND 07/12/2022 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025
Còn hiệu lực
4902/QĐ-UBND 07/12/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
316/KH-UBND 06/12/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
315/KH-UBND 06/12/2022 Kế hoạch khuyến công thành phố Hà Nội năm 2023
Còn hiệu lực
4873/QĐ-UBND 06/12/2022 Về việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo pháp vụ việc và tổ chức giám định theo vụ việc trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 7934 văn bản / 1587 trang

Trang :