Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2744/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 6, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Đông Xuân, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2746/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 5 (khu vực hồ Đồng Quan và phụ cận), tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Quang Tiến, Phù Linh, Mai Đình, Tiên Dược và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2745/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 4, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2742/QĐ-UBND 05/08/2022 Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn (Khu 1), tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Phù Linh, Mai Đình và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
210/KH-UBND 05/08/2022 Kế hoạch Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 7559 văn bản / 1512 trang

Trang :