Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
143/KH-UBND 13/05/2022 Kế hoạch tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022
Còn hiệu lực
2835/QĐ/TU 13/05/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Còn hiệu lực
1558/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Cầu Giấy
Còn hiệu lực
1543/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1535/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 7353 văn bản / 1471 trang

Trang :