Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
26/CĐ-UBND 02/12/2021 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
269/KH-UBND 30/11/2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Còn hiệu lực
09/CT/TU 30/11/2021 Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030
Còn hiệu lực
03/BCĐ 29/11/2021 Về việc tăng cường các giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố trong những tháng cuối năm 2021
Còn hiệu lực
25/CĐ-UBND 26/11/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực

Tổng số : 6849 văn bản / 1370 trang

Trang :