Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5235/QĐ-UBND 24/11/2020 Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Trung tâm văn hóa huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/500. Điều chỉnh tổng thể Trung tâm văn hóa và Thể dục thể thao huyện Đông Anh. Địa điểm: xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5257/QĐ-UBND 24/11/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
31/TB-BCĐ 24/11/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 72)
Còn hiệu lực
5228/QĐ-UBND 23/11/2020 Về việc phê duyệt khoản viện trợ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (ủy quyền cho Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc) tài trợ cho Thư viện Hà Nội
Còn hiệu lực
5435/UBND-ĐT 23/11/2020 Về việc đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5399 văn bản / 1080 trang

Trang :