Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5354/UBND-NC 02/12/2019 Về việc thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
Còn hiệu lực
6877/QĐ-UBND 29/11/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Còn hiệu lực
246/KH-UBND 28/11/2019 Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
243/CTr-UBND 26/11/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Còn hiệu lực
244/KH-UBND 26/11/2019 Kế hoạch tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 4391 văn bản / 879 trang

Trang :