Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2808/UBND-KT 03/07/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản
Còn hiệu lực
2876/QĐ-UBND 02/07/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
136/CTr-UBND 02/07/2020 Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
16/TC-UBND 02/07/2020 Thông cáo báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Còn hiệu lực
134/KH-UBND 01/07/2020 Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 4999 văn bản / 1000 trang

Trang :