Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
178/KH-UBND 16/08/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
Còn hiệu lực
4304/QĐ-UBND 13/08/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
175/KH-UBND 12/08/2019 Về việc tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2019)
Còn hiệu lực
176/KH-UBND 12/08/2019 Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Còn hiệu lực
20/ĐA/TU 09/08/2019 Đề án tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (11/9/1889 - 11/9/2019)
Còn hiệu lực

Tổng số : 4225 văn bản / 845 trang

Trang :