Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
03/TB-BCĐ 02/08/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 46)
Còn hiệu lực
02/TB-BCĐ 01/08/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 45)
Còn hiệu lực
157/KH-UBND 31/07/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020"
Còn hiệu lực
01/TB-BCĐ 30/07/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 44)
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 29/07/2020 Chỉ thị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5051 văn bản / 1011 trang

Trang :