Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4499/UBND-TKBT 10/10/2019 Về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố
Còn hiệu lực
222/KH-UBND 07/10/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
221/KH-UBND 02/10/2019 Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực
220/KH-UBND 01/10/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019
Còn hiệu lực
218/KH-UBND 30/09/2019 Kế hoạch triển khai Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 ban hành Quy chế phối hợp liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 4309 văn bản / 862 trang

Trang :