Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1517/UBND-NC 18/04/2019 Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 16/04/2019 Về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng năm 2019
Còn hiệu lực
1483/UBND-TKBT 16/04/2019 Về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố
Còn hiệu lực
1803/QĐ-UBND 12/04/2019 Về việc phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc"
Còn hiệu lực
1460/UBND-ĐT 11/04/2019 V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019
Còn hiệu lực

Tổng số : 4099 văn bản / 820 trang

Trang :