Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/CT-UBND 16/05/2019 Chỉ thị về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố
Còn hiệu lực
112/KH-UBND 13/05/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực
2280/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
Còn hiệu lực
109/KH-UBND 06/05/2019 Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019-2020
Còn hiệu lực
1783/UBND-ĐT 06/05/2019 Về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 4110 văn bản / 822 trang

Trang :