Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1358/QĐ-UBND 25/03/2019 Về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1156/UBND-KGVX 22/03/2019 Về việc phòng ngừa bệnh Sán dây và ấu trùng sán lợn trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1170/UBND-KT 22/03/2019 Về việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy đối với công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1281/QĐ-UBND 20/03/2019 Về việc phê duyệt Đề án "Xử lý chất thải y tế nguy hại Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"
Còn hiệu lực
1270/QĐ-UBND 19/03/2019 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 4056 văn bản / 812 trang

Trang :