Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
39/KH-UBND 12/02/2019 Kế hoạch công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực
705/QĐ-UBND 11/02/2019 Về việc công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia
Còn hiệu lực
706/QĐ-UBND 11/02/2019 Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
702/QĐ-UBND 04/02/2019 Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018, lĩnh vực: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
699/QĐ-UBND 04/02/2019 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3992 văn bản / 799 trang

Trang :