homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 130
Kí hiệu văn bản KH-UBND
Ngày ban hành 07/06/2018
Người kí Nguyễn Đức Chung
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội (PCI) năm 2018 và những năm tiếp theo
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản Kinh tế tổng hợp
Tệp tin đính kèm

KH-130-2018.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng