homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 91
Kí hiệu văn bản KH-UBND
Ngày ban hành 16/04/2018
Người kí Nguyễn Đức Chung
Trích yếu Về việc triển khai Kế hoạch số 73-KH-TU ngày 27/01/2018 của Thánh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản Văn hóa – Xã hội
Tệp tin đính kèm

KH-91-2018.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng