homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 1305
Kí hiệu văn bản -QĐ/TU
Ngày ban hành 16/09/2016
Người kí Ngô Thị Thanh Hằng
Trích yếu Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.
Cơ quan Thành ủy
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tệp tin đính kèm

QĐ-1305-2016-TU.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng