Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
17/CT-UBND 26/11/2020 Về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
Còn hiệu lực
228/KH-UBND 26/11/2020 Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020
Còn hiệu lực
5299/QĐ-UBND 26/11/2020 Về việc thành lập đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
5513/UBND-KT 26/11/2020 Về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Còn hiệu lực
5233/QĐ-UBND 24/11/2020 Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bắc Từ Liêm
Còn hiệu lực

Tổng số : 5407 văn bản / 1082 trang

Trang :