Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/CT-UBND 20/11/2019 Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
Còn hiệu lực
5171/UBND-NC 19/11/2019 Về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"
Còn hiệu lực
5166/UBND-KGVX 19/11/2019 Về việc triển khai công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020
Còn hiệu lực
5141/UBND-KGVX 18/11/2019 Về việc triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Còn hiệu lực
241/KH-UBND 15/11/2019 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28/6/2019 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 4380 văn bản / 876 trang

Trang :