Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
228/KH-UBND 18/10/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2020
Còn hiệu lực
227/KH-UBND 16/10/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị "Giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2019", kết hợp trưng bày, quảng bá sản phẩm
Còn hiệu lực
5768/QĐ-UBND 15/10/2019 Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
36/TB-HĐND 14/10/2019 Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
4517/UBND-KT 11/10/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 4326 văn bản / 866 trang

Trang :