HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã ký Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 về việc ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện một số nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Xem chi tiết...

HNP – Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 10/6/2024 về việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP -  Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 11/6/2024 về việc tổ chức Chương trình “Quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch liên kết Thủ đô Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem