HNP - Ngày 19/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 767/VP-KGVX về hướng dẫn tăng cường thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc khảo sát nhu cầu thanh niên, tổ chức thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem