HNP - Ngày 22/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4592/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè đê Linh Chiểu, kè Phương Độ, kè Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ) và ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông, công trình đê điều.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Quyết định số 4610/QĐ-UBND, phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trông công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 3825/UBND-NC về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung Luật Tiếp cận thông tin.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem