HNP - Ngày 6/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 4072/UBND-KTN về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 4030/UBND-NC về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND về thực hiện năm 2023 triển khai Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem