Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2021 (09:46 14/01/2021)


HNP - Ngày 12/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2021.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các hoạt động kỷ niệm, chào mừng; các sự kiện giao lưu văn hóa, lễ hội phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; tăng cường, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động và bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Mục đích của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Nội dung của các hoạt động kỷ niệm khẳng định ý nghĩa lịch sử, dân tộc thiêng liêng của các ngày kỷ niệm quan trọng trong năm đối với người dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, như: 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021); 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) và các ngày lễ kỷ niệm khác.
 
UBND thành phố cũng yêu cầu tuyên truyền các hoạt động với nhiều hình thức phong phú song song với tổ chức thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t