Tập trung thực hiện các quy tắc ứng xử của thành phố (08:28 05/12/2020)


HNP - Ngày 4/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5635/UBND-KGVX về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử của thành phố.

Theo nội dung công văn trên, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của thành phố, siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền các cấp, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai quy tắc ứng xử tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của thành phố; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền để lan tỏa những hình ảnh đẹp trong cộng đồng dân cư và nơi công sở.
 
Phát hiện gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực thi công vụ; kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng tổ chức, cá nhân điển hình trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.
 
Tiếp tục lồng ghép thực hiện các nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào hướng dẫn thực hiện nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hướng dẫn bổ sung quy tắc vào quy ước, hương ước của cộng đồng. Niêm yết quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các trường học, bến xe, nhà ga và tăng cường tuyên truyền việc thực hiện trên hệ thống loa của bến xe, nhà ga. 
 
Thiết lập các hòm thư góp ý để các tổ chức, cá nhân và nhân dân góp ý về việc thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố, quan tâm tới bộ phận tiếp công dân của các đơn vị, hằng năm tổ chức đánh giá sơ kết định kỳ 6 tháng, 1 năm việc triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật