Phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội (10:50 04/12/2020)


HNP - Ngày 30/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5343/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội giai đoạn 2021-2025, nhằm mục tiêu tổng quát: Hình thành và phát triển các vùng phát triển các vùng sản xuất bưởi hàng hóa theo hướng an toàn, VietGAP, GlobalGAP đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn Thành phố và xuất khẩu, góp phần tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Cụ thể: Phát triển trồng mới một số giống bưởi đến năm 2025 là 200ha (bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn, bưởi Tam Vân, bưởi Thồ Bạch Hạ,...); Phấn đấu 100% diện tích sản xuất bưởi an toàn, trong đó: 30 - 40% diện tích sản xuất bưởi đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; Áp dụng quy trình sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm để nâng cao năng suất, chất lượng mẫu mã quả.

Xây dựng 02 - 03 cơ sở phát triển sản xuất bưởi gắn với tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng và duy trì được từ 03 nhãn hiệu chuối tập thể; Đào tạo, tập huấn cho 6.390 người trong đó: Đào tạo 390 cán bộ, nông dân tiêu biểu, 5.500 nông dân tham gia về quản lý, kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi; Đến năm 2025 cấp 02 - 03 mã OTAS (mã số toàn cầu truy xuất nguồn gốc) cho các vùng sản xuất bưởi tập trung.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật. 


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật