Phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương (14:13 02/12/2020)


HNP - Ngày 25/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5266/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 35 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương (gồm: 26 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp Thành phố; 09 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện); bãi bỏ 41 quy trình nội đuợc phê duyệt tại Quyết định số 6600/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Chủ tịch UBND TP (gồm 28 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp Thành phố; 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện).

Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử để phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực: Quy trình nội bộ số 1, 13, 19, từ 32 đến 37, từ 53 đến 61, từ 73 đến 78, từ 113 đến 115, 118 mục A Phụ lục 1, 2; từ 1 đến 13 mục B Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6600/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật