Phê duyệt nội dung Dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cán bộ chủ chốt của Hội người khuyết tật và mạng lưới phụ nữ khuyết tật nhằm thúc đẩy bình đẳng giới" (22:06 02/12/2020)


HNP -  Ngày 24/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5245/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cán bộ chủ chốt của Hội người khuyết tật và mạng lưới phụ nữ khuyết tật nhằm thúc đẩy bình đẳng giới" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

Được thực hiện trong 12 tháng, Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các lãnh đạo chủ chốt của một số Hội Người khuyết tật và mạng lưới câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật địa phương.

Kết quả chính của Dự án: 40 phụ nữ và 20 nam giới khuyết tật được cải thiện kiến thức về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; cải thiện kỹ năng lập kế hoạch và biết cách lồng ghép giới trong việc lập kế hoạch; cải thiện kiến thức và kỹ năng về truyền thông như chụp ảnh, làm video, viết tin bài và sử dụng mạng xã hội để truyền thông; cải thiện kỹ năng điều hành hội thảo, hội nghị và kỹ năng trình bày; 100 phụ nữ và nam giới khuyết tật áp dụng kiến thức đã học để tạo ra sản phẩm truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới; 20 sản phẩm truyền thông do các học viên làm được đăng, chia sẻ trên mạng xã hội.

Tổng giá trị Dự án: 21.833 Euro, tương đương 24.263 USD, tương đương 561,450 triệu đồng, trong đó, 18.831 Euro, tương đương 20.927 USD, tương đương 484,250 triệu đồng do Quỹ Abilis tài trợ; Số tiền là 3.002 Euro, tương đương 3.336 USD, tương đương 77,2 triệu đồng do Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội đóng góp dưới hình thức chi phí hành chính và ngày công lao động của cán bộ.

Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý tiếp nhận viện trợ đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định liên quan.

Thực hiện giám sát, đánh giá và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền; Chịu trách nhiệm về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật