Cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội (12:02 21/11/2020)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5002/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội.

Theo đó, cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội. Hội là tổ chức xã hội; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
 
* Ngày 13/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5113/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội. Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học Nghệ thuật Hà Nội (Tên tiếng Anh: Hanoi Funds For Literature and Art Creation) - gọi tắt: Quỹ Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Trụ sở chính: số 19 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024-38465094 - Fax: 024-37263977.

Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội là Quỹ xã hội, hoạt động không vì lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ cho các tài năng sáng tạo Văn học Nghệ thuật của Thủ đô góp phần vào việc giữ gìn, phát triển nền văn hóa truyền thống dân tộc. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

Về chức năng, nhiệm vụ, Quỹ sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật; Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định pháp luật; Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến tặng hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Về đối tượng hỗ trợ: Những văn nghệ sỹ, nghệ nhân, người lao động, công nhân, nông dân, trí thức Thủ đô có tài năng đặc biệt, sáng tạo về văn học, nghệ thuật; Những tài năng đặc biệt ở nơi khác sáng tạo văn học nghệ thuật về mọi mặt đời sống xã hội của Hà Nội.

Các đối tượng khác có thể được Hội đồng quản lý quỹ xem xét quyết định hỗ trợ, tài trợ gồm: Hỗ trợ việc đưa tác phẩm, công trình sáng tạo văn học, nghệ thuật tham gia Triển lãm, hội diễn, liên hoan và giới thiệu quảng cáo kết quả sáng tạo với công chúng trong nước và quốc tế; Hỗ trợ đánh giá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; Hỗ trợ về thông tin văn học, nghệ thuật; Giới thiệu các chuyên gia, các văn nghệ sĩ giúp đỡ tác giả hoàn thiện tác phẩm, công trình sáng tạo được đề xuất; Hỗ trợ về phương pháp luận sáng tạo; Hỗ trợ học bổng đối với các tài năng có tác phẩm, công trình đặc sắc về văn học nghệ thuật được đi học hoặc đi nghiên cứu ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài; Thực hiện tài trợ, hỗ trợ theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức và đúng mục đích của Quỹ.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t