Tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành Y tế (08:22 29/09/2020)


HNP - Ngày 24/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Đề án số 186/ĐA-UBND, về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành Y tế thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Hiện nay, toàn thành phố có tổng số 76 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế được bố trí viên chức bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ, trong đó, có 41 bệnh viện, 5 trung tâm chuyên khoa và 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã. 
 
Hiện nay, tổng số viên chức giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế được giao trong 76 cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế là 4.972 người, hiện có là 3.002 người; trong đó, số viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ được giao là 4.662 người, hiện có là 2.818 người; số lượng bác sĩ y học dự phòng được giao là 132 người, hiện có là 68 người; số lượng dược sĩ được giao là 178 người, hiện có là 116 người.
 
Theo quy định tại Quyết định số 4110/QĐ-UBND, ngày 5/7/2017, của UBND thành phố về việc phê duyệt danh mục vị trí làm việc, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội, số lượng viên chức chuyên ngành Y tế nêu trên đã được xác định giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III trở lên.
 
Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, sau khi xem xét đề nghị của Sở Y tế và báo cáo của Sở Nội vụ, để đáp ứng nâng cao chất lượng y tế, UBND thành phố thống nhất xác định cơ cấu viên chức theo các hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế thuộc các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của Sở Y tế năm 2020: Tổng số viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ được giao là 4.662 người, gồm: 202 bác sĩ hạng I; 2.404 bác sĩ hạng II; 2.056 bác sĩ hạng III. Tổng số viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ hiện có là 2.818 người, trong đó: 11 bác sĩ hạng I; 176 bác sĩ hạng II; 2.573 bác sĩ hạng III; 58 bác sĩ hiện giữ chức danh nghề nghiệp khác.
 
Tổng số viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng được giao là 132 người, gồm: 1 bác sĩ hạng I; 63 bác sĩ hạng II; 68 bác sĩ hạng III. Tổng số viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ hiện có là 68, trong đó: 4 bác sĩ hạng II; 62 bác sĩ hạng III; 02 bác sĩ hiện giữ chức danh nghề nghiệp khác.
 
Tổng số viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dược sĩ được giao là 178 người, gồm: 04 dược sĩ hạng I; 66 dược sĩ hạng II; 108 dược sĩ hạng III. Tổng số viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dược sĩ hiện có là 116, trong đó: 01 dược sĩ hạng II; 107 dược sĩ hạng III; 08 dược sĩ hiện giữ chức danh nghề nghiệp khác.
 
Căn cứ số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và thực trạng nêu trên, số lượng viên chức chuyên ngành Y tế hạng II còn thiếu do nhu cầu của vị trí việc làm trong năm 2020: Bác sĩ chính (hạng II) 2.228 người; bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) 59 người; dược sĩ chính (hạng II) 65 người.

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật