Điều chỉnh giảm danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội (11:10 25/09/2020)


HNP - Ngày 23/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4278/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giảm danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội.  

Theo quyết định, điều chỉnh giảm danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội quy định tại Điều 1, Quyết định số 4754/QĐ-UBND, ngày 04/9/2019, của UBND Thành phố về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội, cụ thể: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, gồm: Thu gom, vận chuyển và duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và quận, huyện, thị xã quản lý theo phân cấp (không bao gồm hạng mục công việc: Quản lý, vận hành khu xử lý rác thải tập trung; Xử lý rác bằng công nghệ đốt).

Các nội dung khác tại Quyết định số 4754/QĐ-UBND, ngày 04/9/2019, của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên. 

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật