Giải thể Trung tâm Giới thiệu việc làm quận Hà Đông trực thuộc UBND quận Hà Đông (10:45 24/09/2020)


HNP - Ngày 22/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4277/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Giới thiệu việc làm quận Hà Đông trực thuộc UBND quận Hà Đông.  

Theo đó, giải thể Trung tâm Giới thiệu việc làm quận Hà Đông trực thuộc UBND quận Hà Đông (được thành lập theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 26/9/2007 của UBND tỉnh Hà Tây).

UBND quận Hà Đông có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm quận Hà Đông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục và phương án giải thế theo Đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 23/7/2020, của UBND quận Hà Đông.

Trung tâm Giới thiệu việc làm quận Hà Đông có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật; bàn giao nguyên trạng trụ sở, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu có liên quan về UBND quận Hà Đông quản lý theo quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan tới phương án sắp xếp nhân sự của Trung tâm Giới thiệu việc làm quận Hà Đông khi giải thể đúng theo quy định của pháp luật; Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan tới tài chính, tài sản của Trung tâm Giới thiệu việc làm quận Hà Đông khi giải thể theo quy định của pháp luật.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật