Sắp thanh tra về quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo (10:20 16/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2826/UBND-KGVX vừa ban hành, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ LĐ,TB&XH tại thành phố Hà Nội.

Thực hiện các văn bản của Thanh tra Bộ LĐ,TB&XH về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố giao Sở LĐ,TB&XH chủ trì, làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ LĐ,TB&XH; thống nhất chương trình, kế hoạch làm việc với Đoàn Thanh tra. Chuẩn bị báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội theo yêu cầu và đề cương của Đoàn Thanh tra. Phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Phú Xuyên chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Về việc trên, UBND huyện Phú Xuyên công khai quyết định, nội dung thanh tra, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử đến toàn bộ người dân trên địa bàn huyện thông qua hệ thống loa truyền thanh hoặc các hình thức khác để người dân có thể phản ánh những thắc mắc liên quan đến việc thực hiện chính sách giảm nghèo, cũng như việc hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo do đại dịch Covid-19 tại địa phương trước khi Đoàn Thanh tra đến làm việc.

UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra; cử cán bộ đưa Đoàn Thanh tra đi xác minh thực tế đối tượng. Chỉ đạo công an cấp xã bảo đảm an toàn trong suốt quá trình làm việc của Đoàn Thanh tra; đề nghị cơ quan tư pháp, yêu cầu Ban giảm nghèo cấp xã phối hợp với Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc, xác minh tại địa phương.

Trong công văn này, UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể của thành phố, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở LĐ,TB&XH cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ Đoàn Thanh tra về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật