Phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật huyện Đông Anh thành phố Hà Nội (20:55 15/07/2020)


HNP - Ngày 14/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật huyện Đông Anh thành phố Hà Nội đã được Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật huyện Đông Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 06/9/2019.

Hội có tên tiếng Việt: Hội Người khuyết tật huyện Đông Anh - Tên tiếng Anh: Donganh Association of People with Disabilities - Tên viết tắt: DP Donganh. Hội có biểu tượng (logo) được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Hội là thành viên của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội và là thành viên của ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh; Trụ sở: số 335, đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.295.9744-Email: hoinkthuvendonganh26112008@gmail.com 

Hội hoạt động trên địa bàn huyện Đông Anh, trong lĩnh vực nâng cao năng lực, thúc đẩy thực hiện quyền của ngưòi khuyết tật, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Đông Anh và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động Hội theo quy định của pháp luật.

 

Hội có nhiệm vụ: Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức hoạt động theo điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội; Đại diện cho hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Thực hiện hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả với UBND huyện Đông Anh và các cơ quan liên quan theo quy định pháp luật; Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội; Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật