Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất, nhập cảnh (11:12 15/07/2020)


HNP - Ngày 14/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND, triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Công an thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản thi hành. Trong tháng 9, tổ chức hội nghị tập huấn Luật cho lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cán bộ trực tiếp liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cán bộ, công chức, hoạt động đối ngoại...

Cũng trong năm 2020, các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tổ chức kinh tế, xã hội; các cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức kinh tế, quốc tế có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố (có thể lồng ghép với các hội nghị khác, tuyên truyền qua tạp chí, đặc san, ấn phẩm, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên website của đơn vị...).

Về việc trên, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn quản lý.

Liên quan đến rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL có liên quan, UBND thành phố chỉ đạo, trong tháng 8, tổ chức rà soát, thống kê, lập danh mục các VBQPPL liên quan đến công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cần sửa đối, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật. Kiểm tra, rà soát các quy định, hướng dẫn, quy trình công tác, quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh để tham mưu cho UBND thành phố hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Luật.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật