Lấy ý kiến xét công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (11:09 15/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3069/UBND-KT, ban hành ngày 14/7, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan thông báo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Xét đề nghị của Sở NN&PTNT về việc thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn NTM năm 2020, UBND thành phố giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên kênh H1 liên tục 3 lần, mỗi lần cách nhau 2 ngày (thời gian phát sóng xong trước ngày 20/7/2020) và Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội đăng tải liên tục 3 lần, mỗi lần cách nhau 2 ngày (thời gian đăng tải thông tin xong trước ngày 20/7/2020) với nội dung sau:

“Đến nay, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. UBND thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến”.

Ý kiến tham gia gửi Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, Hà Nội trước ngày 25/7/2020 để tổng hợp.

Trong công văn này, UBND thành phố cũng giao Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội phối hợp nội dung nêu trên và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật