100% các ngân hàng có tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH đã kết nối, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (17:42 07/07/2020)


HNP - Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo hiện chính sách BHXH, BHYT UBND TP ban hành Báo cáo số 01/BC-BCĐ về kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, tỷ lệ bao phủ BHYT, tính đến ngày 31/5/2020, đạt 86,29% dân số (chưa bao gồm số thẻ của thân nhân sỹ quan và lực lượng vũ trang), chỉ tiêu HĐND Thành phố giao năm 2020 là 90,1%. Số người tham gia BHYT là 6.949.847 người; tăng 64.062 người so với cùng kỳ năm 2019; giảm 50.324 người so với tháng 12/2019, đạt 96% Kế hoạch. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.722.520 người, tăng 48.174 người so với cùng kỳ năm 2019; giảm 37.897 người so với tháng 12/2019; đạt 87,8% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc (chỉ tiêu HĐND Thành phố giao năm 2020 là 95%).

Đến ngày 31/5/2020, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 1.614.308 người, tăng 49.148 người so với cùng kỳ năm 2019; giảm 28.342 người so với tháng 12/2019; đạt 94,2% số người thuộc diện tham gia BHTN (chỉ tiêu HĐND Thành phố giao năm 2020 là 95%).

Tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện, tính đến ngày 31/5/2020, là 37.200 người, tăng 10.980 người so với cùng kỳ năm 2019, tăng 1.837 người so với tháng 12/2019, tương ứng tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện so với năm 2019 đạt 5,19% (chỉ tiêu giao tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 30%).

Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến ngày 31/12/2019 là 43.355,4 tỷ đồng (tăng 11,7% tương ứng tăng 4.550,6 tỷ đồng so với năm 2018), đạt 101,6% Kế hoạch giao. Đến ngày 31/5/2020, tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 17.735 tỷ đồng, đạt 36,21% kế hoạch (giảm 2,78% tỷ lệ thu theo Kế hoạch so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên tăng 983,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác thanh tra, kiểm tra chỉ thực hiện trong 02 tháng đầu năm 2020 với 105 đơn vị nợ BHXH (trong đó 07 cuộc thanh tra chuyên ngành, 96 cuộc kiểm tra và 02 cuộc thanh tra kiểm tra liên ngành), bằng 7,9% so với cùng kỳ năm 2019 (số cuộc thanh tra, kiểm tra hết tháng 5/2019 là 1.331 cuộc). Từ đầu năm đến nay, công tác đôn đốc thu nợ chủ yếu bằng hình thức gián tiếp như gọi điện thoại, gửi văn bản đôn đốc, gửi thư điện tử (email)..., Bảo hiểm xã hội Thành phố đã gửi 178.330 văn bản thông báo nợ tới các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN. Đến ngày 31/5/2020, có 53.083 đơn vị nợ với tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 1.851 tỷ đồng (tăng 937 tỷ đồng so với tháng 12/2019), trong đó số nợ BHXH theo khối, loại hình doanh nghiệp: Khối doanh nghiệp nhà nước: 133 tỷ đồng; Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 1.576 tỷ đồng; Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 46 tỷ đồng; Khối hành chính sự nghiệp: 56 tỷ đồng; Khối ngoài công lập, khối hợp tác xã,..: 40 tỷ đồng.

Việc giải quyết các chế độ BHXH luôn được quan tâm, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng an toàn, chính xác, đảm bảo đến tận tay đối tượng trước ngày 10 của tháng với 02 hình thức chi trả: thông qua hệ thống Bưu điện và qua tài khoản thẻ ATM. Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp cùng Bưu điện Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 cho 581.967 người với số tiền 5.627 tỷ. Trong 5 tháng đầu năm 2020, thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 333.828 lượt đối tượng với số tiền 2.561,6 tỷ đồng.

Chế độ BHXH ngắn hạn cho 202.293 lượt người hưởng chế độ ngán hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) với số tiền: 1.516,2 tỷ đồng. Giải quyết chế độ BHTN cho 110.409 lượt người hưởng (tăng 10.504 lượt người hưởng, tăng 10,51% so với cùng kỳ năm 2019) với số tiền 455,85 tỷ đồng (tăng 19,1% tương ứng tăng 72,8 tỷ đồng so với cùng kỳ nãm 2019). Đến tháng 06/2020, số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM là 145.021 người, đạt 25% (chỉ tiêu giao năm 2020 là 35%). BHXH Thành phố đã đề nghị Công an Thành phố điều tra xác minh xử lý 02 đối tượng thu gom sổ BHXH theo quy định của Pháp luật.

Đến ngày 31/5/2020, toàn Thành phố có 80.082/83.477 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 96%. Còn 3.393 đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử mà thực hiện giao dịch qua dịch vụ Bưu chính (chi phí do cơ quan BHXH chi trả), chủ yếu là các đơn vị sử dụng lao động có số lượng lao động dưới 10 người và 241 đơn vị khối hành chính sự nghiệp. Đến ngày 31/5/2020, đã xác nhận cho 171 đơn vị về lĩnh vực BHXH. Đến nay, 100% các ngân hàng có tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH đã kết nối, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t